‘’Een digitale wereld ging open; ik ben al wat ouder.’’

‘’Nu heb ik meer grip.’’

 

pest-150x150

Workshop Cyberpesten Basisonderwijs

 

In het ‘’Plan van aanpak tegen pesten’’ schrijft het Ministerie van OCW: ‘’Nog niet alle scholen voelen zich verantwoordelijk voor cyberpesten. Leraren zijn zich minder bewust van de manieren waarop kinderen elkaar via social media pesten. Dit komt doordat leraren vaak minder vertrouwd zijn met het gebruik van social media dan hun leerlingen en cyberpesten niet direct zichtbaar is en ook buiten school plaatsvindt. Leraren hebben ook de taak om online pesten tegen te gaan. Cyberpesten is niet altijd zichtbaar in de klas, maar de gevolgen er van wel.’’

Ziet u ook steeds meer kinderen met ‘’mobieltjes’’ op uw school? En worden de bezitters steeds jonger? WhatsApp, Instagram, Twitter, liken, ze hebben het er al jong druk mee. Kinderen gebruiken hun slimme telefoon niet alleen om berichtjes naar elkaar te sturen, ze zetten het ook in als middel om te pesten. Hoe doen ze dat. En wat doet de school dan? Aan de hand van praktijksituatie ontwerpt u een handig stappenplan gestoeld op de 5-sporen-aanpan en het Pestprotocol. Daarnaast is er aandacht voor preventieve maatregelen en duidelijke afspraken met ouders.

Voor wie?
Teams

Duur
Drie uur

Kosten
€ 995,- exclusief reiskosten

Data, tijd, plaats
In overleg