Minder discriminatie, maar meer geweld op scholen

Ruim 140 meer meldingen fysiek geweld

 

 

ANP, 30 maart 2017 

Het aantal meldingen van fysiek geweld is in het schooljaar 2015/2016 gestegen van 426 naar 569. De klachten over discriminatie wegens ras of geloof daalden daarentegen in hoeveelheid met ruim 40 procent naar 28 klachten. Dat blijkt uit een rapportage van de Vertrouwensinspecteurs (VI’s) van de Inspectie van het Onderwijs. Het totale aantal klachten nam ook wat af, van 2000 tot 1962.

 

 

 

 

 

 

Het aantal meldingen van fysiek geweld is in het schooljaar 2015/2016 gestegen van 426 naar 569. De klachten over discriminatie wegens ras of geloof daalden daarentegen in hoeveelheid met ruim 40 procent naar 28 klachten.

Dat blijkt uit een rapportage van de Vertrouwensinspecteurs (VI’s) van de Inspectie van het Onderwijs. Het totale aantal klachten nam ook wat af, van 2000 tot 1962.

Een derde van de genoemde meldingen van fysiek geweld betrof mishandeling, bijvoorbeeld vechtpartijen op het schoolplein “met soms ernstige gevolgen”. Wat voor gevolgen dat waren, wordt niet vrijgegeven. Ook zijn er geen verklaringen voor de andere ontwikkelingen bekend. De cijfers van de VI’s geven volgens een woordvoerder alleen een ‘statistische foto’ van dergelijke gebeurtenissen op scholen in een cursusjaar.

De gemelde gevallen van seksueel misbruik van kinderen/jongeren daalden ook licht in aantal van 112  in 204-2015 naar 102 in 2015-2016. Toch ligt het aantal hoger dan in het eerste VI-rapportagejaar.2013-2014, toen werd 86 zaken gemeld. In bijna de helft van de 102 gevallen uit het schooljaar 2015-2016 werd een leerkracht/docent, een concierge of iemand anders die op de school aan het werk was als boosdoener aangewezen.

Meldingen van seksuele intimidatie daalden van 254 naar 235 meldingen bij de VertrouwensInspecteurs.-

Psychisch geweld daalde licht van 1098 naar 979. In 55% van de gevallen ging het om pesterijen.

Lees verder: https://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/…vi…/Factsheet+VI+s+2015-2016.pdf