Jaarverslag 2016 Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen

www.onderwijsgeschillen.nl; 20 juni  2017 

Jaarverslag 2016 Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen

Het jaarverslag van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) over 2016 is verschenen. Uit het jaarverslag blijkt dat het aantal ingediende klachten, 230 totaal, ongeveer gelijk is gebleven ten opzicht van 2015 (227 klachten). Het aantal adviezen dat de LKC uitbracht steeg wel: van 65 in 2015 naar 79 in 2016. Niet alle ingediende klachten leidden tot een advies van de LKC. In veel gevallen werd een klacht na tussenkomst van de LKC ingetrokken omdat het schoolbestuur de klacht alsnog zelf kon oplossen. 7 klachten werden ingetrokken na mediation.

De uitgebrachte adviezen door de LKC worden in het verslag per onderwerp besproken:

  • Communicatie​
  • Pedagogische en didactische begeleiding​
  • Veiligheid (o.a. pesten, seksuele intimidatie, agressie, meidenvenijn)
  • Optreden tegen leerling/ouders
  • Schoolorganisatie

Graag attendeer ik u op:

-Uitspraak PO 107194  Rivaliteit tussen de meisjes (meidenvenijn)

-Uitspraak VO 107100 Verantwoordelijkheid houdt niet op bij de poort van de school (pesten)

Zie: https://onderwijsgeschillen.nl/actueel/jaarverslag-lkc-2016-gepubliceerd