In de Staat van het onderwijs, het jaarlijkse rapport van de Onderwijsinspectie, wordt ook het aantal meldingen inzake seksueel geweld vermeld die in het schooljaar 2016-2017 binnen kwamen bij de vertrouwensinspecteurs.

Basisonderwijs

Voor het basisonderwijs gaat het om 30 meldingen van seksuele intimidatie en om 108 meldingen van seksueel misbruik. Meldingen over seksuele intimidatie betreffen vaak ongewenste hinderlijke aanrakingen of ongewenst non-verbaal gedrag.

Bij iets meer dan de helft van deze meldingen is de beschuldigde een medewerker van de school. De vertrouwensinspecteurs benadrukken dat Gedragscodes kunnen helpen om grens¬overschrijdend (seksueel) gedrag te voorkomen.

Daarnaast geven zij aan dat het belangrijk is om referenties na te trekken en personeel te vragen een een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG) te overleggen.

Voortgezet onderwijs

Uit het VO kwamen 100 meldingen binnen over seksuele intimidatie en 49 meldingen over seksueel geweld.

Voortgezet speciaal onderwijs

Voor het VSO gaat het om 21 meldingen over seksuele intimidatie en 18 over seksueel misbruik.

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2018/04/11/rapport-de-staat-van-het-onderwijs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees verder op:

https://fd.nl/cookiewall?target=%2Fprofiel%2F1224418%2Fmijn-dochter-werd-gepest-met-naaktfoto-s