Uit de Staat van het onderwijs over het schooljaar 2016-2017 blijkt dat bij de vertrouwensinspecteurs vooral meldingen binnenkomen over psychisch geweld in de onderwijssituatie. De meeste meldingen gaan over grove en langdurige pesterijen. In het licht van de Wet sociale veiligheid op scholen (2015), beter bekend als de Anti-pestwet, is dit opvallend te noemen.

Basisonderwijs

In 2016/2017 kwamen totaal 1.216 nieuwe meldingen over ongewenste omgangsvormen bij de vertrouwensinspecteurs binnen. Meer dan de helft, om precies te zijn 652 meldingen, betreffen psychisch geweld. De meeste meldingen gaan over grove en langdurige pesterijen.

Meldingen over fysiek geweld komen ook veel voor, namelijk 364 maal over het schooljaar 2016-2017. Het gaat vaak om (zware) mishandeling. In een aantal gevallen is sprake van een niet goed opgeloste pestsituatie die tot fysiek geweld leidde. Soms zijn ook ouders bij incidenten in en rond de school betrokken.

Voortgezet onderwijs

In totaal kwamen 602 meldingen over ongewenst gedrag in de schoolsituatie, binnen bij de vertrouwensinspecteurs. De meeste meldingen (206) betreffen grove en langdurige pesterijen door leerlingen. De inspectie benoemt specifiek meldingen van gepeste leerlingen en hun ouders over verbale beledigingen en jongeren die zich verlaten en genegeerd voelen. De melders voelen zich vaak niet gezien en gehoord door de school. nadat zij het pestgedrag aangekaart hebben.

Voortgezet speciaal onderwijs

Bij vrijwel alle onderzochte scholen voor voortgezet speciaal onderwijs voldoet het schoolklimaat aan de Wet sociale veiligheid op scholen. Ze hebben een veiligheidsbe­leid beschreven en voeren dat ook uit. Ook hebben ze een antipestcoördinator aangesteld en beschikken ze over een systeem om de veiligheid van de leerlingen te monitoren. Toch kwamen ook uit het VSO in 2016/2017 84 meldingen binnen over psychisch geweld bij de vertrouwensinspecteurs.

 

 

 

 

Lees verder op:

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2018/04/11/rapport-de-staat-van-het-onderwijs