De LAKS Monitor is en tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder leerlingen in het VO: PRO, VMBO, HAVO en VWO, uitgezet door het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). De monitor geeft scholen en leerlingraden informatie over wat er op hun school goed gaat en waar zorg nodig is. Aan de editie van 2018 deden 96 scholen mee met 165 vestigingen. 74.365 scholieren vulden de monitor in zijn geheel in.

In de LAKS-monitor zijn vragen opgenomen over sociale veiligheid op school:

70 Procent van de leerlingen uit het voortgezet onderwijs geeft aan zich veilig te voelen op school. Wel is er verschil tussen de schooltypen. Zo geeft slechts 56 procent van de vmbo’ers aan tevreden te zijn over de veiligheid op school. In het Praktijkonderwijs gaat het met 48 procent om iets minder dan de helft. Het percentage ligt op de HAVO en het VWO met 72 en 84 procent hoger.

Ook zijn vooral VMBO’ers (17 procent) en leerlingen uit het Praktijkonderwijs (20 procent) ontevreden over de sfeer en leefbaarheid op school. Een op de tien leerlingen uit het Praktijkonderwijs geeft aan de afgelopen drie maanden te zijn gepest. LAKS noteert dit als een van de opvallende uitkomsten uit de monitor. Zeker omdat het de afgelopen twee jaar niet is verbeterd, terwijl scholen sinds 2015 bij wet verplicht zijn werk te maken van sociale veiligheid en om het pesten terug te dringen.

NOS 14 juni 2018 

 

 

 

 

Lees verder op:

http://laks-monitor.nl/#home