In 2018 geven meer leidinggevenden (70%) dan in 2016 (65%) aan dat hun school actief beleid voert, gericht op veiligheidsmaatregelen.

Het grootste deel van zowel leerlingen (groep 7 en 8) als personeelsleden in het primair onderwijs voelt zich veilig op school. Dit is stabiel voor beide groepen. Voor bij leerlingen ligt dit percentage van 2010 tot 2018 tussen de 94% en 97%. Voor personeelsleden ligt dit percentage van 2010 tot 2018 tussen de 94% en 96%. Mannen zijn over het algemeen positiever dan vrouwen, maar zowel mannen als vrouwen voelen zich overwegend veilig.

Leerlingen (groep 7 en 8) geven in 2018 ongeveer even vaak aan gepest te worden als in 2016 (10% versus 11%). Van 2014 naar 2016 was een afname te zien van 14% naar 11%, het aandeel gepeste leerlingen is nu stabiel rond 10%.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag door leerlingen neemt door de jaren heen af. In 2018 kwam dit bij een van de acht scholen voor, in 2014 was dit nog het geval bij ongeveer drie op de tien scholen.

Personeel meldt over onveiligheid op school dat verbaal geweld tegen het personeel het vaakst voorkomt (17%), gevolgd door sociaal en materieel geweld (beide 6%). Op grotere afstand volgt licht lichamelijk geweld (2%). Seksueel geweld en grof lichamelijk geweld wordt door zeer weinig personeelsleden genoemd (respectievelijk 0,2% en 0,3%). Zowel de uitkomsten over de ervaringen met geweld als de gevoelens van veiligheid laten over de jaren geen grote veranderingen zien.

In het primair onderwijs voelt LHB personeel zich minder veilig dan niet-LHB personeel, hier is door de jaren heen een wisselend beeld zichtbaar.

Zie voor andere cijfers over onveiligheid in het basisonderwijs op de artikelen op deze website:

Vooral meldingen uit PO, VO en VSO over psychisch geweld (pesten) bij de inspectie in schooljaar 2016-2017

Meldingen seksueel geweld uit PO, VO en VSO schooljaar 2016-2017

 

 

 

 

 

 

Lees meer:

http://www.praktikon.nl/wat-we-doen/veiligheidsmonitor/