Deze week verscheen de Staat van het onderwijs 2019, het verslag van de onderwijsinspectie over het schooljaar 2017-2018.

Op scholen waar inspecteurs de sociale veiligheid onder­zoeken, is het oordeel over het veiligheidsbeleid meestal positief (86 procent voldoende, 12 procent goed).

Bij de onderwijsinspectie zijn vertrouwensinspecteurs werkzaam, waar leerlingen, hun ouders en andere betrokkenen hun bezorgdheid kunnen melden over onveiligheid in de schoolsituatie.

Over het schooljaar 2017-2018 nam het aantal meldingen van seksueel misbruik toe ten opzichte van het voorgaand schooljaar van 30 naar 43. Bij seksueel misbruik gaat het om ontucht, aanranding, verkrachting en andere vormen van zedendelicten. Tegelijk nam het aantal meldingen van seksuele intimidatie af van 108 naar 83. Met de term seksuele intimidatie worden niet-strafbare ongewenste aanrakingen, seksueel getinte opmerkingen, (elektronische) berichten enzovoorts aangeduid.

33 Maal werd discriminatie gemeld. De gemelde discriminatie betreft meestal etnische afkomst.

De meeste meldingen die binnenkomen bij de vertrouwensinspecteurs, betreffen psychisch (pesterijen) en fysiek geweld. Het gaat om respectievelijk 550 en 375 meldingen. De meldingen in de categorie fysiek geweld gaan over een (ernstige) vorm van mishandeling. Beide categorieën kunnen een onderlinge samenhang vertonen: uit de contacten met melders komt naar voren dat langdurige pestsituaties, die door de school niet goed zijn opgelost, kunnen uitmonden in fysiek geweld, zoals vechtpartijen. Daarbij zijn soms ook ouders betrokken.

De cijfers van de onderwijsinspectie maken opnieuw duidelijk dat zowel de antipestcoördinator als de contactpersoon te samen met de externe vertrouwenspersoon nog steeds een belangrijke taak hebben om een einde te maken aan onveiligheid op school. Gezien hun taken lijkt een degelijke scholing geen overbodige luxe.

In het schooljaar 2019-2020 kunnen deze collega’s voor praktische scholing terecht bij:

https://www.medilexonderwijs.nl/aanbod/contactpersoon-in-het-primair-onderwijs/

https://www.medilexonderwijs.nl/aanbod/antipestcooerdinator-in-het-primair-onderwijs/

http://www.cedgroep.nl/cursussen-en-trainingen/cursussen/gedrag-en-werkhouding/s5250-antipestcoordinator-in-het-basisonderwijs.aspx

Lees meer:

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2019/04/10/rapport-de-staat-van-het-onderwijs-2019