Uw externe vertrouwenspersoon

 

.

Met het aanstellen van een vertrouwenspersoon geeft de schoolleiding een duidelijk signaal dat zij de sociale veiligheid van leerlingen en medewerkers serieus neemt. Door het benoemen een vertrouwenspersoon verzekert de school zich van professionele opvang en begeleiding na grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, (seksuele ) intimidatie, discriminatie en andere ongewenste omgangsvormen.

De kern van het vertrouwenswerk is: aanspreekpunt zijn voor klachten en klagers terzijde staan bij het gehoor vinden voor hun klacht, zodanig dat deze naar tevredenheid wordt opgelost.

Anke Visser werkt als externe vertrouwenspersoon O&O (ongewenste omgangsvormen) voor onderwijsorganisaties.

Lees meer over een externe vertrouwenspersoon voor uw medewerkers in de pdf.

Voor informatie op maat neemt u contact op met Anke Visser SchoolVeiligheid per telefoon of e-mail.