‘’Ongeschreven regels komen op tafel’’

Regels voor sociaal verkeer VO:
zo zijn onze manieren 

De VO-raad noemt gedragsregels als een van de zes pijlers om sociale veiligheid op scholen te concretiseren: Gezamenlijk ontwikkelde en gekende visie, kernwaarden, doelen, gedragsregels en afspraken.

 In de teamscholing ‘’Regels voor sociaal verkeer’’ staan de gedragsregels op uw school centraal. De teamscholing start met een informatieve presentatie over nut en noodzaak van gedragsregels in de dagelijkse schoolpraktijk met schoolvoorbeelden en missers. Daarna gaat het team zelf aan de slag met praktijksituaties om zo de eigen schoolregels (weer eens) onder de loep te nemen. Wat betekent ‘’Respect’’ in de praktijk? Gelden de regels alleen voor de leerlingen of ook voor personeelsleden en ouders? Wat is de nettiquette voor leerlingen, collega’s en ouders online en op de sociale media? U maakt uw top 5 voor iedere doelgroep. Ook het belang van handhaving en sancties bij overtreding nemen we onder de loep. Regels werken namelijk alleen als deze voorgeleefd en nageleefd worden.

Voor wie?
Teams

Duur
Een dagdeel

Kosten
€ 995,- exclusief reiskosten

Data, tijd, plaats
In overleg