‘’Pittige voorbeelden.’’

‘’Geen spijt van Spijt.’’

 

pest-150x150

Teamscholing Prioriteit aan pesten Voortgezet Onderwijs

Pesten is een groepsverschijnsel. Voor sommige leerlingen maken pesterijen de school  tot  ‘a jungle out there’. Overleven in die jungle kost veel energie, dan blijft er minder over voor groei, ontwikkeling, leren. Daarom verplicht het Ministerie van OCW scholen om  pesten op effectieve wijze tegen te gaan. ‘’De Nederlandse regering vindt dat alle kinderen recht hebben op een onbezorgde schooltijd, die in het teken staat van ontwikkelen, ontdekken en leren. Kinderen moeten veilig zijn, zodat ze in staat zijn om te leren en zich te ontwikkelen. Jongeren kunnen pas leren in een omgeving waar goed met elkaar wordt omgegaan, waar ze leren elkaar te respecteren.”

Scholen die een veilige leeromgeving belangrijk vinden, werken met het héle team (OP en OOP) samen om pestgedrag in te dammen. Deze teamscholing geeft u grip op pestgedrag in de onderwijssituatie en bouwstenen voor schoolveiligheid.volgens de Wet sociale veiligheid op scholen (2015).

Voor wie?
Teams

Duur
1 dagdeel

Kosten
€ 995,- exclusief reiskosten

Data, tijd, plaats
In overleg

Geaccrediteerd door Registerleraar: 3 RU