Hoe lager het schoolniveau, hoe groter het onveiligheidsgevoel

NOS.nl Vrijdag 17 juni 2016 b, 11:50

Van alle middelbare scholieren voelen vmbo’ers en leerlingen op het praktijkonderwijs zich het onveiligst op school. Dat blijkt uit een enquête van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) onder zo’n 100.000 middelbare scholieren.

Binnen het praktijkonderwijs is het ronduit slecht gesteld met het veiligheidsgevoel van leerlingen, stelt het LAKS. Slechts 47 procent van deze leerlingen voelt zich veilig. Op het vmbo is dat 55 procent. De leerlingen vinden vaak de sfeer op school niet goed. Daarnaast wordt er volgens hen te weinig gedaan tegen pesten.

 

Onderwijsinspectie

Over de aanpak van pesten zijn overigens ook de leerlingen op de havo en het vwo niet erg tevreden. Minder dan de helft van de leerlingen op alle schooltypes zegt dat het anti-pestbeleid van hun school in orde is.

Vwo’ers voelen zich over het algemeen wel erg veilig op school: 81 procent is tevreden. Van de havisten is  69 procent positief over de veiligheid.

Eerder dit jaar stelde de Onderwijsinspectie dat te veel leerlingen met een onveilig gevoel rondlopen op school. De inspectie riep de schoolbesturen op om hier iets aan te doen.

Verschillen

Het LAKS kan het verschil tussen de niveaus niet helemaal verklaren. Volgens de organisatie zou het kunnen dat vmbo’ers en leerlingen op het praktijkonderwijs veiligheid anders beleven, zonder dat er een verschil is in de feitelijke aanpak van onveiligheid door scholen.

Het LAKS wil in gesprek met de scholen en onderzoeken wat gedaan kan worden om de veiligheid te vergroten, zoals bijvoorbeeld het organiseren van een themadag over sociale veiligheid op scholen.