pest-150x150

Opleiding Antipestcoördinator Voortgezet Onderwijs

Heeft uw school al een antipestcoördinator? De Wet sociale veiligheid (2015) op scholen verplicht scholen voor Voortgezet Onderwijs om één collega te benoemen tot antipestcoördinator:

Het beleggen van de taken bij één persoon: coördineren van beleid t.a.v. het tegengaan van pesten én fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten;

Verplicht of niet, met een APC is een systematische aanpak van pesten op uw school verzekerd. De antipestcoördinator (APC) is het herkenbare aanspreekpunt voor ouders bij pesterijen. De APC coördineert alle acties om een einde te maken aan pesten en laat pas los als het pesten echt gestopt is.

Bent u voor u zelf op zoek naar een opleiding antipestcoördinator?
Klik dan hier

Bent u op zoek naar een in company opleiding voor de antipestcoördinatoren van scholen onder een bestuur?
Download hier de pdf