‘’Heel actueel’

‘’Eindelijk overzicht!’’

 

Cursus Vertrouwenswerk en (onderwijs)wetgeving in company

Vertrouwenspersonen in het onderwijs moeten uit de voeten kunnen met allerlei soorten wetgeving: het Klachtrecht, de Meldplicht en aangifteplicht. Maar er is meer.

Weet u welke klachten vallen on­der het Strafrecht? Of wanneer u de klager attendeert op een Ci­viel rechterlijke procedure? Bent u bekend met parallelle trajecten?

In deze levendige cursus komen waargebeurde situaties van scholen langs. Zodat u de weg weet in de ter zake wetten.

Deze cursus heeft een praktisch karakter. U past informatie over wet- en regelgeving toe op casuïstiek.

Voor wie?
Voor ervaren vertrouwenspersonen

Duur
Twee dagdelen

Kosten
€ 2250,- all-in voor een groep van maximaal 15 personen, exclusief reiskosten

Data, tijd, plaats
In overleg