”Fijn dat stappenplan!”

”Om nooit te vergeten vergeten: de VP is geen boodschappenmeisje van de klager”

‘’Interessante casuïstiek”

”Veel geleerd’’

 

Cursus Kaders voor vertrouwenspersonen*

 

Precies weten wat de taak van de vertrouwenspersoon is, maar past een driedaagse basiscursus niet bij uw scholingswens? Of wilt u de do;s en don’ts in hetvertrouwenswerk weer eens opfrissen samen met uw collega’s ? Dan is deze cursus iets voor u. De inhoud is een combinatie van (actuele) informatie en werken met praktijksituaties.

Deelnemers krijgen antwoord op de volgende vragen:

  • Waarom een vertrouwenspersoon op elke school in Nederland?
  • Wet- en regelgeving: Hoe zit het met het Klachtrecht, de Meld-/Aangifteplicht, de Meldcode Kindermishandeling en de Antipestwetgeving?
  • Wat doet de vertrouwenspersoon eigenlijk?: Wat zijn de taken, bevoegdheden en effectieve  klachtroutes conform de school-eigen protocollen.
  • Taakafbakening en samenwerking: Wat is het verschil tussen  de vertrouwenspersoon, het zorgteam, de aandachtfunctionaris, de antipest-coördinator?  Wat doet een externe vertrouwenspersoon?
  • Grenzen: wat doet de vertrouwenspersoon beslist niet? Naar wie verwijst de vertrouwenspersoon dan door?

*ook geschikt voor vertrouwenscontactpersonen VO en MBO

Voor wie?
Voor vertrouwenspersonen VO en MBO

voor vertrouwenscontactpersonen VO en MBO

Duur
Twee dagdelen

Kosten
€ 2500,- all-in voor een groep van maximaal 20 personen, exclusief reiskosten

Data, tijd, plaats
In overleg