”Zo leerzaam om te werken met échte klachten!’

”Goed om samen met collega’s onze aanpak uit te wisselen”

”Weer op scherp’’

 

Cursus Opfrissen voor vertrouwenspersonen*

 

De meeste vertrouwenspersonen in het onderwijs begeleiden gelukkig niet aan de lopende band klagers. Weinig klachten is natuurlijk een positief signaal voor de schoolorganisatie, maar kan ook betekenen dat de kennis en vaardigheden van de vertrouwenspersoon wat wegzakken. Voor vertrouwenspersonen die hun kennis en vaardigheden willen onderhouden, dan wel afstoffen is deze opfris-dag bedoeld.

In het kader van de taak’ ‘opvang en begeleiding’ nemen de vertrouwenspersoon stap voor stap praktijksituaties onder de loep. Naast adequate begeleiding van de klager draagt de vertrouwenspersoon ook bij aan het veiligheidsbeleid van de eigen organisatie of te wel de taak:’beleidsontwikkeling/(on)gevraagd adviseren’. Want van elke klacht valt voor de onderwijsorganisatie wel  iets te leren. En dan is er nog de taak ‘voorlichting’ die om aandacht vraagt. Want: zonder voorlichting van de vertrouwenspersoon blijven klachten vaak uit.

Kortom een dag vol inhoud voor vertrouwenspersonen die aan kwaliteit hechten.

*ook geschikt voor vertrouwenscontactpersonen VO en MBO

Voor wie?
Voor vertrouwenspersonen VO en MBO

voor vertrouwenscontactpersonen VO en MBO

Duur
Twee dagdelen

Kosten
€ 2250,- all-in voor een groep van maximaal 15 personen, exclusief reiskosten

Data, tijd, plaats
In overleg