Coaching na grensoverschrijdend gedrag

 

Soms leidt gedrag van personeel tot klachten van leerlingen en/of ouders. Dat is het moment dat de schoolleiding/schoolbestuur de bewuste medewerker een coachingstraject kan aanbieden. De APS-coaching richt zich middels coaching on the job op het ontwikkelen van pedagogisch vakmanschap, praktische gedrags- en handelingsalternatieven met de medewerker in kwestie.

Neem voor deze dienstverlening direct contact op.

Direct contact

schoolveiligheid@ankemvisser.nl

+ 31 – 6 36231730