Opzetten / aanscherpen Schoolveiligheidsbeleid

Is uw Pestprotocol en/of Klachtenregeling nog up to date? Maakt uw veiligheidsbeleid onderscheid in een preventieve en curatieve aanpak? Zijn de taken van mentor, leerlingzorg, vertrouwenspersoon en antipestcoördinator op elkaar afgestemd? Heeft u heldere stroomschema’s en communicatielijnen opgesteld?

Neem voor deze dienstverlening direct contact op.

Direct contact

schoolveiligheid@ankemvisser.nl

Mobiel: 06 36231730