Bovenschoolse cursussen rondom schoolveiligheid 

 Wat staat er de komende maanden op de agenda aan bovenschoolse* cursussen rondom schoolveiligheid?

15 september 2021: Masterclass Meidenvenijn in het basisonderwijs . www.medilexonderwijs.nl

20 september 2021: Driedaagse cursus Antipestcoördinator PO . www.medilexonderwijs.nl

21 september 2021: Driedaagse cursus Antipestcoördinator VO.  www.medilexonderwijs.nl

23 september 2021: Masterclass meidenvenijn in het VO. Samenwerkingsverband ZO Friesland  https://www.swvzofriesland.nl/nl/

27 september 2021: Masterclass Meidenvenijn in het MBO.  www.medilexonderwijs.nl

05 oktober 2021: Opfrisdag contactpersonen en vertrouwenspersonen basisonderwijs. www.medilexonderwijs.nl

04 november 2021: Inspiratiedag Antipestcoördinatoren basisonderwijs. www.ankemvisserschoolveiligheid.nl  VOL

11 november 2021:  Inspiratiedag antipestcoördinatoren in het VO. www.ankemvisserschoolveiligheid.nl  VOL

16 november 2021:  Masterclass Meidenvenijn in het VO. www.medilexonderwijs.nl

18 november 2021:  Masterclass Meidenvenijn in het basisonderwijs. www.medilexonderwijs.nl VOL

 29 november 2021: Tweedaagse cursus Meidenvenijn de angel eruit. www.orthoconsult.nl

 07 december 2021:  Masterclass meidenvenijn in het VO. www.medilexonderwijs.nl

09 december 2021: De vertrouwenspersoon  onderwijs  &  de klokkenluidersregeling  (VO + MBO). www.medilexonderwijs.nl 

14 december 2021: Masterclass meidenvenijn in het MBO. www.medilexonderwijs.nl

*in company cursussen worden niet in deze agenda vermeld.