In het voortgezet onderwijs voelt het grootste deel van zowel de leerlingen als de personeelsleden zich veilig op school. Het percentage leerlingen dat zich veilig voelt op school is vanaf 2006 tot 2018 stabiel tussen de 93% en 97%. Het veiligheidsgevoel op school is bij jongens en meisjes vrijwel gelijk. Bij de fietsenstalling voelen meisjes zich over het algemeen minder veilig.

Van de personeelsleden voelt 90% zich veilig op school, dit beeld is stabiel vanaf 2014, in de jaren daarvoor was het nog iets hoger.

Steeds meer leidinggevenden geven aan dat er op hun school een expliciet veiligheidsbeleid en incidentenregistratie aanwezig is (69%), in 2010 was dit nog 55%. Een pestprotocol is volgens de leidinggevenden op steeds meer scholen aanwezig (98%), tegenover 91% in 2014 en 97% in 2016.

In het voortgezet onderwijs geven leerlingen in 2018 minder vaak aan gepest te worden dan in 2016 en 2014 (5% versus 8% en 11%). Hier is een dalende trend zichtbaar.

Het gemiddeld aantal incidenten met ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’ door leerlingen is zeer laag, 2 of minder incidenten per schoollocatie, met uitzondering van de incidenten ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag in de vorm van opmerkingen’ dat met gemiddeld 4 incidenten iets vaker voorkomt. Ruim twee derde van de leidinggevenden (69%) geeft aan dat op de locatie ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag in de vorm van het verspreiden van seksuele afbeeldingen’ voorkomt, gemiddeld 2 incidenten per locatie per jaar.

Lesbische leerlingen voelen zich over het algemeen minder veilig op school dan hetero meisjes. Ze worden aanzienlijk vaker gepest of zijn vaker slachtoffer van verbaal en grof lichamelijk geweld. Homoseksuele leerlingen voelen zich even (of slechts in beperkte mate minder) veilig op of rond school als hetero jongens. Homoseksuele jongens zijn vaker slachtoffer van materieel, sociaal en seksueel geweld dan niet LHBT-jongens.

Geweld tegen personeelsleden neemt voor een aantal types geweld licht af, voor de overige types blijft het stabiel. Verbaal geweld door leerlingen, andere personeelsleden, familieleden van leerlingen of andere personen in de schoolcontext tegen het personeel komt van alle geweldsvormen het vaakst voor, ruim een vijfde (21%) van het personeel heeft hier mee te maken gehad. In 2014 was dit nog bij 26% van de personeelsleden het geval. Na verbaal geweld volgen sociaal (10%) en materieel geweld (7%), op grote afstand gevolgd door licht lichamelijk en de vormen van seksueel geweld (allen minder dan 2%) en grof lichamelijk geweld (minder dan 1%). Van de personeelsleden geeft 2% aan slachtoffer te zijn geweest van pesten. Het adequaat opvangen van slachtoffers en aanpakken van daders is volgens respectievelijk 89% en 84% van de personeelsleden goed geregeld.

LHB personeel in het voortgezet onderwijs voelt zich even veilig als niet-LHB personeel. Tevens neemt hun veiligheidsgevoel sinds 2014 toe.

Zie voor andere cijfers over onveiligheid in het VO de volgende artikelen op deze website:

Vooral meldingen uit PO, VO en VSO over psychisch geweld (pesten) bij de inspectie in schooljaar 2016-2017

Meldingen seksueel geweld uit PO, VO en VSO schooljaar 2016-2017

Kwart VO-docenten uitgescholden, geïntimideerd of geduwd door leerlingen

LAKS Monitor 2018: cijfers over sociale onveiligheid in het VO

Lees meer:

Veiligheidsmonitor

 

 

 

 

 

 

Lees meer:

http://www.praktikon.nl/wat-we-doen/veiligheidsmonitor/