Agenda

Bovenschoolse cursussen en landelijke congressen rondom schoolveiligheid 

Wat staat er de komende maanden op de agenda aan boven-schoolse cursussen en congressen rondom schoolveiligheid:

 • 24 september start driedaagse cursus Vertrouwenspersoon nieuw stijl (met LVVV-keurmerk), www.cedgroep.nl
 • 25 september tweedaagse cursus Antipestcoördinator basisonderwijs in Rotterdam , www.cedgroep.nl
 • 1 oktober 2019 Terugkom-dag voor gecertificeerde contactpersonen basisonderwijs; www.medilexonderwijs.nl VOL
 • 2 oktober 2019 start Driedaagse cursus Antipestcoördinator basisonderwijs; www.medilexonderwijs.nl
 • 8 oktober 2019 start Driedaagse cursus Contactpersoon primair onderwijs; www.medilexonderwijs.nl  VOL
 • 17 oktober 2019 Vertrouwenspersoon (contactpersoon )en klachten over gedoe via sociale media onder teerlingen; www.burovertrouwenspersonen.nl.
 • 5 november start Driedaagse cursus Antipestcoördinator VO; www.medilexonderwijs.nl. VOL
 • 7 november 2019 Inspiratiedag Antipestcoördinator 2019: Meidenvenijn & Sanctieladders. VOL
 • 14 november 2019 Inspiratiedag Antipestcoördinator 2019: Meidenvenijn & Sanctieladders. VOL
 • 21 november 2019 Meidenvenijn in het basisonderwijs, www.cedgroep.nl
 • 8 januari 2020  start Driedaagse cursus Contactpersoon primair onderwijs; www.medilexonderwijs.nl
 • 9 januari 2020 start tweedaagse Meidenvenijn de angel eruit; www.orthoconsult.nl
 • 14 januari 2020 start tweedaagse cursus antipestcoördinator VO; www.cedgroep.nl
 • 10 maart 2020 start Driedaagse cursus Antipestcoördinator VO; www.medilexonderwijs.nl. VOL
 • 18 maart 2020 Meidenvenijn in het basisonderwijs, www.cedgroep.nl