Agenda
Bovenschoolse cursussen en landelijke congressen rondom schoolveiligheid 

 Wat staat er de komende maanden op de agenda aan boven-schoolse cursussen en congressen rondom schoolveiligheid:

8 september 2020: Driedaagse cursus Antipestcoördinator VO . www.medilexonderwijs.nl. VOL.

9 september 2020: Driedaagse cursus Antipestcoördinator basisonderwijs; www.medilexonderwijs.nl.  VOL.

14 september 2020: Masterclass meidenvenijn in het basisonderwijs; www.medilexonderwijs.nl. VOL

15 september 2020: Masterclass meidenvenijn in het basisonderwijs. www.medilexonderwijs.nl. VOL

29 september 2020: Driedaagse cursus contactpersoon basisonderwijs; www.medilexonderwijs.nl

1 oktober 2020: Vertrouwenspersoon nieuwe stijl VO en MBO. (LVVV-gecertificeerde basiscursus). www.cedgroep.nl

2 november 2020: Masterclass meidenvenijn in het basisonderwijs. www.medilexonderwijs.nl. VOL.

3 november 2020: Driedaagse cursus Antipestcoördinator VO. www.medilexonderwijs.nl. VOL.

9  november 2020: Tweedaagse cursus Meidenvenijn de angel er uit voor PO en VO. www.orthoconsult.nl.

12 november 2020: Inspiratiedag Antipestcoördinatoren PO. www.ankemvisserschoolveiligheid.nl. VOL 

 19 november 2020: Inspiratiedag Antipestcoördinatoren VO. www.ankemvisserschoolveiligheid.nl. VOL

26 november 2020: De vertrouwenspersoon en de klokkenluidersregeling. (LVVV-gecertificeerde BSNS). www.cedgroep.nl

1 december 2020: Masterclass meidenvenijn in het VO. www.medilexonderwijs.nl

10 december 2020: Masterclass meidenvenijn in het MBO. www.medilexonderwijs.nl.