Agenda

Bovenschoolse cursussen en landelijke congressen rondom schoolveiligheid 

Wat staat er de komende maanden op de agenda aan boven-schoolse cursussen en congressen rondom schoolveiligheid:

 • 8 november 2018 Inspiratiedag Antipestcoördinator 2018: Pestaanpak in de Piramide; VOL
 • 15  november 2018 Inspiratiedag Antipestcoördinator 2018: Pestaanpak in de Piramide; VOL
 • 9 en 30 januari 2019 Tweedaagse cursus Antipestcoördinator basisonderwijs; www.cedgroep.nl
 • 10 en 31  januari 2019 Tweedaagse cursus Meidenvenijn de angel eruit; www.orthoconsult.nl
 • 15 januari 2019 start Driedaagse cursus Antipestcoördinator VO; www.medilexonderwijs.nl. VOL
 • 17 januari 2019 start Driedaagse cursus Vertrouwenspersoon nieuwe stijl VO/MBO (met LVVV-keurmerk); www.cedgroep.nl
 • 11 februari 2019 start Driedaagse cursus Contactpersoon primair onderwijs; www.medilexonderwijs.nl
 • 20 maart 2019 Tweedaagse cursus Meidenvenijn in het basisonderwijs; www.cedgroep.nl
 • 28 maart 2019 Congres Pesten in het primair onderwijs;www.medilexonderwijs.nl
 • 15 april start Driedaagse cursus Antipestcoördinator VO; www.medilexonderwijs.nl.
 • 21 mei 2019 congres Docenten en integriteit; www.medilexonderwijs.nl
 • 1 oktober 2019 Opfris-dag voor gecertificeerde contactpersonen basisonderwijs; www.medilexonderwijs.nl
 • 2 oktober 2019 start Driedaagse cursus Antipestcoördinator basisonderwijs; www.medilexonderwijs.nl
 • 8 oktober 2019 start Driedaagse cursus Contactpersoon primair onderwijs; www.medilexonderwijs.nl
 • 7 november 2019 Inspiratiedag Antipestcoördinator 2019: Sanctieladders. VOL
 • 14 november 2019 Inspiratiedag Antipestcoördinator 2019: Sanctieladders.