Actueel

Veiligheidsmonitor 2018 VO en VSO

        In het voortgezet onderwijs voelt het grootste deel van zowel de leerlingen als de personeelsleden zich veilig op school. Het percentage leerlingen dat zich veilig voelt op school is vanaf 2006 tot 2018 stabiel tussen de 93% en 97%. Het veiligheidsgevoel op... Lees meer

Veiligheidsmonitor 2018 Basisonderwijs en SBO

          In 2018 geven meer leidinggevenden (70%) dan in 2016 (65%) aan dat hun school actief beleid voert, gericht op veiligheidsmaatregelen. Het grootste deel van zowel leerlingen (groep 7 en 8) als personeelsleden in het primair onderwijs voelt zich... Lees meer

‘Mijn dochter werd gepest met naaktfoto’s’

  – ‘Mijn dochter werd gepest met naaktfoto’s’     FD, 28oktober 2017 Joost van Iperen (48), managing partner van communicatiebedrijf Sowieso Helder, leerde pas relativeren toen hij erin was geslaagd de pesterijen tegen zijn dochter te... Lees meer

Minder discriminatie, maar meer geweld op scholen

  – Minder discriminatie, maar meer geweld op scholen Ruim 140 meer meldingen fysiek geweld     ANP, 30 maart 2017  Het aantal meldingen van fysiek geweld is in het schooljaar 2015/2016 gestegen van 426 naar 569. De klachten over discriminatie wegens ras of... Lees meer