Actueel

Inspectie over (on)veiligheid in het basisonderwijs

Inspectie over (on)veiligheid in het basisonderwijs

    Deze week verscheen de Staat van het onderwijs 2019, het verslag van de onderwijsinspectie over het schooljaar 2017-2018. Op scholen waar inspecteurs de sociale veiligheid onder­zoeken, is het oordeel over het veiligheidsbeleid meestal positief (86 procent...

Lees meer
Inspectie over sociale kwaliteit MBO

Inspectie over sociale kwaliteit MBO

    Inspecteurs onderzoeken veiligheid bij zogenaamde risico-opleidingen tijdens het vierjaarlijks onderzoek. Daarbij kijken ze of de opleiding zorgt voor een veilige en respectvolle omgeving voor studenten. Ook kan bij signalen van studenten of medewerkers veiligheid...

Lees meer
Inspectie over sociaal klimaat in VO en VSO

Inspectie over sociaal klimaat in VO en VSO

    VO Deze week verscheen de Staat van het onderwijs 2019, het verslag van de onderwijsinspectie over het schooljaar 2017-2018 Waar het gaat over het veiligheidsbeleid van de school oordeelt ook de inspectie overwegend positief. Bij de onderwijsinspectie zijn...

Lees meer
Veiligheidsmonitor 2018 VO en VSO

Veiligheidsmonitor 2018 VO en VSO

        In het voortgezet onderwijs voelt het grootste deel van zowel de leerlingen als de personeelsleden zich veilig op school. Het percentage leerlingen dat zich veilig voelt op school is vanaf 2006 tot 2018 stabiel tussen de 93% en 97%. Het veiligheidsgevoel op...

Lees meer
Veiligheidsmonitor 2018 Basisonderwijs en SBO

Veiligheidsmonitor 2018 Basisonderwijs en SBO

          In 2018 geven meer leidinggevenden (70%) dan in 2016 (65%) aan dat hun school actief beleid voert, gericht op veiligheidsmaatregelen. Het grootste deel van zowel leerlingen (groep 7 en 8) als personeelsleden in het primair onderwijs voelt zich...

Lees meer
‘Mijn dochter werd gepest met naaktfoto’s’

‘Mijn dochter werd gepest met naaktfoto’s’

  - 'Mijn dochter werd gepest met naaktfoto's'     FD, 28oktober 2017 Joost van Iperen (48), managing partner van communicatiebedrijf Sowieso Helder, leerde pas relativeren toen hij erin was geslaagd de pesterijen tegen zijn dochter te laten stoppen ‘Ik ben...

Lees meer